Pressinõukogu otsus 741

Kaebus nr 741 Pressinõukogu otsus 21.09.2017   Kanal 2 rikkus head ajakirjandustava   Pressinõukogu arutas A.A. (anonüümne menetlus) kaebust 10. mail 2017 Kanal 2 eetris olnud saate C-Komando peale ja otsustas, et telekanal rikkus head ajakirjandustava.   Saates räägiti väidetavalt väärkoheldud väikelapsest.   A.A. kaebas Pressinõukogule, et saates esitati tema kohta laimu. Vaatamata sellele, et kaebaja esitas 13. mail Kanal 2-le nõudekirja saadet mitte sellisel kujul eetrisse lasta, oli kordussaade  muutmata kujul eetris ja saade oli ka järelvaadatav. Kaebaja märgib, et saates kasutati tsitaate, mida ta pole öelnud ja mis ei ole asjakohased. Saates räägiti ühest lastekaitsespetsialistist ja öeldi välja ainult üks nimi ja sellega jäi mulje, et tegemist oli temaga. 17. mail esitati saate eel mitmeti mõistetav parandus ja sellest ei ilmnenud, et saatejuht oleks lastekaitseametniku nime kasutades eksinud. Samuti leiab kaebaja, et tema nime ei olnud vaja avalikkusel teada. Ka ei võtnud saatetegijad temaga ühendust.   Kanal 2 hinnangul on Pressinõukogu antud saate kohta juba tauniva otsuse langetanud ja ei pea põhjendatuks asja uuesti arutamist.   Pressinõukogu otsustas, et Kanal 2 rikkus saatega C-Komando ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.5., mis näeb ette, et ajakirjandus ei tohi oma tegevusega kellelegi tekitada põhjendamata kannatusi, veendumata, et avalikkusel on tõesti vaja seda infot teada.  Pressinõukogu hinnangul ei olnud lastekaitseametniku nime avaldamine põhjendatud. Lisaks omistatakse kaebajale tsitaat, mida ta ei öelnud.   Samas peab Pressinõukogu saate teemat oluliseks ja leiab, et see vajas kajastamist.       Pressinõukogu esimees Andrus Karnau  

LOE EDASI

Pressinõukogu otsus 734

Kaebus nr 734 Pressinõukogu otsus 15.06.2017   Kanal 2 rikkus head ajakirjandustava   Pressinõukogu arutas Sotsiaalkindlustusameti kaebust 10. mail 2017 Kanal 2 eetris olnud saate C-Komando peale ja otsustas, et telekanal rikkus head ajakirjandustava.   Saates räägiti väidetavalt väärkoheldud väikelapsest.   Sotsiaalkindlustusamet kaebas Pressinõukogule, et ameti lastekaitse osakonna hinnangul ei olnud saade lapse huvides ja võis teda tõsiselt kahjustada. Kaebaja hinnangul olid laps ja tema lähedased kogukonnale identifitseeritavad. Samuti leiab kaebaja, et saatega ei osatud ette näha kahju nii konkreetsele lapsele kui ka peresid abistavate ametkondade mainele. Kaebaja märgib, et saate Facebooki lehe kommentaaridesse pandi nii lapse, tema isa kui ka lastekaitse töötaja fotod ning kommentaaride sõnumid olid laimava ja ähvardava sisuga.    Kanal 2 vastas Pressinõukogule, et saate meeskond tegeles antud teema uurimisega ligi poolteist aastat, et käsitleda teemat delikaatselt ja säilitada asjaosaliste anonüümsus. Kanal 2 selgitas, et eetris ei olnud tuvastatavad laps ega tema vanaema, nende nimesid ei kasutatud ja samuti välditi nende elukoha tuvastamist. Saate koduleheküljelt Facebookist kustutati kõik kommentaarid, kus mainiti osaliste nimesid. Saate meeskond leiab, et loo avalikustamine oli vajalik, et pöörata tähelepanu väga olulistele kitsaskohtadele ühiskonnas.     Pressinõukogu otsustas, et Kanal 2 rikkus saatega C-Komando ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.8., mis näeb ette, et avaldades materjale õigusrikkumistest, kohtuasjadest ja õnnetustest, peab ajakirjanik kaaluma, kas asjaosaliste identifitseerimine on tingimata vajalik ja milliseid kannatusi võib see asjaosalistele põhjustada. Pressinõukogu hinnangul sisaldas saatelõik detaile, mis võimaldavad last tuvastada.   Samas peab Pressinõukogu saate teemat oluliseks ja leiab, et see vajas kajastamist.         Pressinõukogu aseesimees Sulev Oll  

LOE EDASI

„C-Komando“ täna: milleks üldse müügigarantii, kui see ostjat ei kaitse?

Täna kell 22:30 asub Kanal 2 probleemsaade „C-Komando“ lahendama kauakestnud vaidlust ühe ATV ümber. Mängus on tuhanded eurod ja vastuolulised väited, kus kalli masina müünud kauplus ei ole nõus tasuma lubatud garantiiremonti.

LOE EDASI

C-Komando: kas vald saab muuta omavoliliselt erakinnistu piire?

„C-Komando“ tõi Kanal 2 ekraanile kaks erinevat probleemloo, millest üks tegeles pärandvara murega ja teine uuris arusaamatust, kuidas omaniku teadmata muutusid tema krundi piirid.

LOE EDASI

„C-Komando“ täna: kas tõesti pole alkohol ja vägivald piisavad põhjused sekkumiseks?

Täna kell 22:30 toob Kanal 2 probleemsaade „C-Komando“ päevavalgele ühe karmi pereloo, mis tõstatab mitu teemat. Nendest kõige teravamalt jääb kõlama küsimus, kuidas aidata lapsi, kes kasvavad alkoholi ja vägivalla keskel.

LOE EDASI

„C-Komando“ palub abi, et 15aastane poiss ei peaks enam koole vahetama

Täna kell 22:30 asub Kanal 2 probleemsaade „C-Komando“ lahendama ühe pere muret, mis esimest korda jõudis tele-ekraanile juba aastaid tagasi sarjas „Rääkimata lugu“.

LOE EDASI

Kanal 2 „C-Komandos“ täna: “Tahad last näha, maksa pappi!”

Täna kell 22:30 asub Kanal 2 probleemsaade „C-Komando“ lahendama Marguse muret. Mehe soov oli pealtnäha lihtne - olla isa oma nelja-aastasele pojale. Selle võimaluse oli temalt võtnud lapse ema, kes nõudis mehelt raha juba pelgalt lapsega kohtumise eest.

LOE EDASI

"C-Komando" täna: kindlustus ei taganud perel tulekahjus hävinud kodu taastamist

Täna kell 22:30 on Kanal 2 eetris hooaja viimane C-Komando saade. Seekord on saate keskmes noor perekond, kes kaotas oma kodu tulekahjus. Kuigi nende kodu oli kindlustatud, ei saa nad kindlustusfirmalt elamise taastamiseks abi. Asja asus uurima C-Komando.

LOE EDASI

Vaata! „C-Komando“: Emotsiooni ajel ostetud maja tõi perele kaasa küttekeelu

Vaata SIIT! Pooleliolevad ehitustööd, meeletu küttepuude kulu ning tagatipuks ka Päästeameti poolt seatud kütmiskeeld ei jätnudki perele muud võimalust kui pöörduda abi saamiseks „C-Komando“ poole.

LOE EDASI

Vaata! C-Komando: lahendades peretüli tungiti operaatorile kallale

Vaata SIIT! „C-Komando“ meeskond asus lahendama võlast alguse saanud peretüli. Filmimise käigus tungis aga üks osapool kallale võttegrupi operaatorile... 3 aastat tagasi võitis 17 last kasvatav Kadri TV3 saates “Võta või Jäta” 5000 eurot. Sellest summast 1000 laenas ta oma vennale. Laenatud raha pole naine aga tänaseni tagasi saanud. Kadri pöördus abi saamiseks C-Komando poole. Asudes asja lahendama, tungis vaidluse käigus üks osapooltest kallale võttemeeskonna operaatorile. “See oli minu jaoks väga ootamatu. Kuna läksime olukorrale rahumeelselt lahendust otsima, siis ajas selline vägivaldne käitumine mind väga närvi,” tunnistab C-Komando operaator Alar. Tõsisemaid kehavigastusi operaator õnneks ei saanud, küll aga oli selline juhtum šokeeriv kogemus kogu meeskonnale. “C-Komando” on eetris kolmapäeviti kell 22:30, kohe pärast menusarja „Pilvede all“. 

LOE EDASI

Vaata! Tartumaa mees peab naabriga karmi võitlust 20 cm pärast

Vaata SIIT! Kanal 2 probleemsaate „C-Komando“ keskmes oli Tartumaal Ülenurmes elav Paul. Mees ehitas kunagi oma maja täpselt krundi piirile, nüüd on aga sellest tekkinud lõputu tüli naabriga.   Kui Paul 1974ndal aastal maja täpselt oma krundi piiri peale ehitas, ei osanud ta arvata et sellest võiks kunagi mingeid probleeme tekkida. Täna vaidleb mees naabriga, kelle arvates Pauli maja üks välissein asub tema maa peal. Põhjus, miks vanahärra Paul seda vaidlust pidas, seisnes selles, et ta soovis oma maja maha müüa. Naabri vastuseisu tõttu ei saanud ta aga lõpetada selleks vajalikke maja välisfassaadi soojustustöid. Naabri väitel kuulus pool seinast talle ja Pauli pakutud soojustusmaterjal talle ei sobinud.   Paul kutsus appi Kanal 2 saate „C-Komando“, kuna tundis, et oli selles vaidluses alla jäämas. Hetkel, kui probleemile lahendust otsima asuti, kadus aga Paul jäljetult... “C-Komando” on eetris kolmapäeviti kell 22:30, kohe pärast menusarja „Pilvede all“. 

LOE EDASI

„C-Komando“: Mis toimub tegelikult Saverna hooldekodus?

Kanal 2 probleemsaate „C-Komando“ seekordse loo keskmes Põlvamaal Valgjärve vallas asuv Saverna hooldekodu. C-Komandoga ühendust võtnud hooldekoduga seotud endine klient ja töötaja väidavad, et asutuses lokkab ebainimlik kohtlemine ja puudulik arstiabi.

LOE EDASI

VAATA! „C-Komando“: Rae vald vallandab inimesi päevapealt

Vaata SIIT! Kanal 2s jätkus probleemsaade „C-Komando“. Möödunud suvel vallandati Rae vallas päevapealt Vaida põhikooli direktor Indrek Uuemaa. Selgus, et see ei olnud vallas ainuke taoline vallandamisjuhtum sel perioodil. Alates 2010st aastast on Rae vallas vallandatud päevapealt ligi 15 inimest. Selle aasta mais lisandus vallandatute nimekirja ka Jüri spordihoone müügijuht Miriam Sillaste. Olles alles aasta tagasi saanud ametikõrgendust ja pool aastat hiljem ka palgatõusu, olevat otsus vallandamisest talle suure üllatusena tulnud. Otsuse taga seisev spordihoone juhata Ülo Timuska kommenteeris „C-Komandole“ juhtumit nii: “Ju oli nii vaja.” Osa nendest vallandamisjuhtumitest on jõudnud otsapidi kohtusse, teine osa töövaidluskomisjoni. Väljanõutud hüvitised tuleb maksta aga maksumaksjal. Kuna vald ei olnud nõus Miriamile nõutud hüvitist välja maksma, otsustas naine abi saamiseks pöörduda C-Komando poole. „C-Komando“ on Carmen Pritson-Tamme juhitud Kanal 2 probleemsaade, kus saate meeskond läheb appi lahendama inimeste väga valusaid igapäevamuresid.

LOE EDASI

Vaata! „C-Komando“: Vaidlus läheb töötule mehele maksma ligi 10 000 eurot

Vaata SIIT! Kanal 2 probleemsaate „C-Komando“ keskmes Võrumaal Vagula järve ääres elav Elmer, kes otsustas rajada järve äärde paatide vettelaskmiseks kraavi. Elmer ei osanud arvata, et ühel päeval läheb kraavi rajamine talle maksma arestitud pangakonto ja ligi 10 000 eurot.

LOE EDASI

Kanal 2 “C-Komando” paljastas automüügiga tegeleva ettevõtte petuskeemi

Kanal 2 probleemsaate „C-Komando“ keskmes oli kasutatud auto ostnud Ene. Naine tagastas auto juba järgmisel päeval müüjale, väites, et sõiduk on katki. Edasi võttis olukord uskumatu pöörde...

LOE EDASI

C-Komandolt abi otsinud naine: „Tahan selle perverdi avalikkuse ette tuua“

Vaata SIIT! Kanal 2 probleemsaade „C-Komando“ asub täna kell 22:30 appi naisele, kes tembeldati internetiportaalides prostituudiks. Kõik sai alguse süütust internetisuhtlusest tundmatu mehega... Vanessaga alustas internetis vestlust mees, keda naine polnud kunagi näinud. “Juba esimesed sõnumid olid sisuga “Tere kallike, tule koju ma ootan sind”. Minu jaoks oli see väga veider, kuna ma isegi ei teadnud, kes see inimene on, “ meenutab naine. Sõnumid muutusid aina pealetükkivamaks ja labasemaks. Kui Vanessa enam sõnumitele ei vastanud, vihastas mees. Järgmisel päeval hakkas naine saama ähvardava sisuga sõnumeid. “ Ah vahet pole, ise tead. K*** edasi, nr läheb litsid.comi üles, “ kirjutas mees. Juba kolmandal sõimas mees teda hooraks ja postitas naise pildi ning telefoninumbri Soome pornosaitidele. Kuna Vanessa töötab küünetehnikuna, siis on ta sunnitud kõik kõned vastu võtma, et potentsiaalsetest klientidest mitte ilma jääda. “ Minu elu oli tollel hetkel üpris häiritud, sest helistati nii päeval kui öösel, “ kurdab naine. C-Komando asus asja uurima. Selgus et mehel oli veel teisigi ohvreid. Neist noorim oli kõigest 17-aastane. Tänases saates avalikustab C-Komando selle mehe. „C-Komando“ on Kanal 2s kolmapäeviti kell 22:30, kohe pärast menusarja „Pilvede all“.

LOE EDASI

Ema „C-Komando“ uue hooaja avasaates: "Mind tembeldati lapseröövliks!"

Täna kell 22:30 alustab oma neljandat hooaega Kanal 2 probleemsaade „C-Komando“. Avasaates asub meeskond appi kolme last kasvatavale üksikemale Virgele, kes on asunud vaidlusesse Soome lastekaitsega. Väidetavalt on laps oma perest ebaseaduslikult eemaldatud.

LOE EDASI

Vaata! „C-Komando“: Kuidas puuküürnik omastas heauskse korteriomaniku vara

Vaata SIIT! Kanal 2 probleemsaate „C-Komando“ keskmes oli Edgar, kes on hädas puuküürnikuga. Mees pole pooleteise aasta jooksul oma jõududega üürnikku korterist välja saada. Kõnedele üürnik ei vasta, lukk on vahetatud ja abi pole olnud ka politseist…

LOE EDASI

Vaata! „C-Komando“s: 70-aastane vanahärral tuli tõestada, et tema isa on surnud

Vaata SIIT! Kanal 2 probleemsaate „C-Komando“ keskmes oli vanahärra Uudu Kaev, kes  pöördus saate meeskonna poole palvega aidata tal lõpuni viia segane pärandvara juhtum. Pärandi kättesaamisel oli probleemiks isa, kes põgenes Rootsi ja keda Uudu ise kunagi näinud polegi.  

LOE EDASI

Vaata! „C-Komandos“ intervjuu süüdimõistetud loomapiinajaga

Vaata SIIT! Kanal 2 ekraanile jõudis „C-Komando“ erisaade. Intervjuu andis 18-aastane Rando, kes möödunud nädalal jäi Harju Maakohtus kiirmenetluses süüdi kahe koera ja ühe kassi julmas tapmises. „C-Komando“ valduses on avameelne intervjuu Randoga, mis salvestatud enne politsei ülekuulamist. 5. märtsil mõistis Harju Maakohus kiirmenetluses süüdi 18-aastase Rando süüdistatuna kahe koera ja ühe kassi julmas tapmises. Kohtuotsuse kohaselt saadeti noormees aastaks ja seitsmeks kuuks vangi. Veel enne kui politsei jõudis Rando üle kuulata, vestles Randoga aga „C-Komando“ meeskond. Intervjuus tunnistas noormees saatetegijatele, et armastab loomi ja vandus, et ei teeks neile iial haiget. „C-Komandol“ õnnestus kontakti saada ka noormehe lähedastega. Mis peitub õõvastava loo taga? „C-komando“ erisaade ei ole sobiv vaatamiseks alaealistele ja tundliku närvikavaga inimestele.   

LOE EDASI

Vaata! "C-Komando": naine tekitas mehele 80 000 euro väärtuses võlgasid

Vaata SIIT! "C-Komando" episood keskendus Raulile, kes oli lihtne aknapaigaldaja ja kel puudus igasugune ambitsioon saada ärimeheks. Halbade mängude tõttu on aga täna tema nimel firma, millele on esitatud võlanõudeid üle 80 000 euro.

LOE EDASI

"C-komando“ täna: Direkotor kuritarvitab ametivõimu?

Täna kell 22:30 avab uue hooaja Kanal 2 probleemsaade „C-Komando“. Avasaates aitab meeskond lahendada vaidlust Saarepeedi kooli endise keemiaõpetaja Evelini ja koolidirektori vahel. Naine tunneb, et ei suuda enam ise võidelda tööl valitseva terroriga. Samast koolist on viimase kolme aastaga lahkunud kolmandik töötajatest!

LOE EDASI

„C-komandos“ uskumatu paadiostu lugu: ei paati, ei raha – hoopis hiigelvõlg

Täna kell 22:30 on Kanal 2 probleemsaate „C-komando“ keskmes keeruline vaidlus, mis sai alguse väikepaadi ostust. Mart ostis meresõidukeid müüvalt ettevõttelt paadi, kuid lugu hargnes nii, et lõpuks esitas müüja hoopis Mardile hiigelarveid paadi hoiustamise eest.

LOE EDASI

Vaata! Laste appikarje: “C-komando” loo keskmes on vaimse häire kahtlusega ema

Vaata SIIT! Kanal 2 probleemsaate „C-komando“ meeskond silmitsi kindlasti seni kõige raskema juhtumiga. Kui esialgu mindi lahendama üksikema probleeme oma lastega, siis kohale jõudes selgus, et viivitamatult tuleb aidata hoopis tema lapsi.

LOE EDASI

VAATA! "C-Komando": kortermaja hallitusepideemia ajas naabrid nugadele

Vaata SIIT! Kanal 2 probleemsaate "C-komando" seekordseks peategelaseks Saaremaalt pärit Eha. Naine on võimetu lahendama probleemi oma hoolimatu naabriga, kelle korter hallitab nagu õudusfilmis.

LOE EDASI

VAATA! „C-komando“: sõbranna maksab ebaõiglaselt teise laenu tagasi

Vaata SIIT! Kanal 2 probleemsaade „C-komando“ läks Valgamaale Tsirguliina alevikku lepitama sõprust, mille hinnaks on saanud 25 000 krooni. Sõbranna Triinu pangalaenu käendanud luuhõrenemishaigust põdeval Kristil tuleb täna ise kogu sõbranna laen tagasi maksta.   Lugu sai alguse aastaid tagasi krooniajal, kui kuue lapse ema Triinu võttis 25 000 krooni pangalaenu. Kui algul maksis Triinu laenu ka tagasi, siis mõne aasta pärast naiselt makseid pangale ei laekunud. Järgmisena asus pank piirama Triinu laenu käendajaid, kellest üks on tänase "C-komando" saate peategelane, füüsilise puudega Kristi.   Tänaseks kahetseb Kristi väga oma otsust hakata sõbranna laenu käendajaks. 25 000-kroonisest võlast on kasvanud 4000-eurone võlg ja mõlema sõbranna kontod on arestitud. Ei Kristi ega Triinu suuda omal jõul tupikust välja rabeleda. „C-komando“ tõttas appi, et olukord kontrolli alla saada.   

LOE EDASI

VAATA! "C-komando": tütar pettis emalt tuhandeid eurosid

Vaata SIIT! Kanal 2 probleemsaate "C-komando" meeskond maadles väga keerulise probleemiga. Maire väidab, et tema tütar pettis temalt välja ligi 8000 eurot kindlustusraha. Tänaseks päevaks on Maire ilma nii kodust kui rahast.  

LOE EDASI

VAATA! „C-komando“ asub võitlusse elektriettevõttega

Vaata SIIT! Kanal 2s algas menuka probleemsaate „C-komando“ uus hooaeg. Avasaade räägib teravast tülist, mida pole suutnud lahendada ükski ametkond. Võitlusesse asutakse elektrienergiat müüva ettevõttega.

LOE EDASI

VAATA! “C-Komando”: Rein on hädas kiusavate külameestega!

Vaata SIIT! Carmen Pritson-Tamme hooaja viimane “C-Komando” tõi vaatajani humoorika loo, kus Koeru vallas elav Rein arvab, et kõik külamehed hauvad tema vastu kurja plaani ja tahavad temast lahti saada. Selle tõestuseks on Rein juba alates 1986. aastast pidanud põhjalikku päevikut, kuhu on kirja pannud iga viimse kui kokkupuute külaelanikega.

LOE EDASI

VAATA! “C-Komandos”: saate poole pöördunud Silvi on tänaseks teadmata kadunud!

Vaata saadet SIIT! Carmen Pritson-Tamme “C-Komando” tõi vaatajani pool aastat tagasi saatemeeskonna poole pöördunud Silvi loo. Saates räägib Silvi sellest, kuidas ta kaheksa aastat tagasi käendas sõbra laenu ja on nüüd sunnitud seda ise tagasi maksma. Veel suuremaks mureks Silvi südamel oli aga fakt, et kodukoha Rõngu elanikud levitavad tema kohta alusetuid kuulujutte. Kas Silvi läks vabasurma või on lähedastel veel lootust ta leida, ei tea meist keegi, sest naine on juba kuu aega teadmata kadunud...

LOE EDASI

VAATA! “C-Komandos”: sõbranna enesetapp ei lase rahus elada!

Vaata SIIT! Carmen Pritson-Tamme saatesarja “C-Komando” poole pöördunud on Raissa ja Jaanus, kes on sõna otseses mõttes kiirlaenupõgenikud. “C-Komando” aitab Jaanusel tööd leida ja pere elutingimusi parandada. Teises loos püüab saatemeeskond aidata aga Kätlinit, kes pärast sõbranna enesetappu kardab kõike ja kõiki.

LOE EDASI

VAATA! “C-Komandos”: aastaid turvamehena töötanud Aivar tembeldati vargaks ja vallandati!

Vaata SIIT! Carmen Pritson-Tamme uude saatesarja “C-Komando” pöördunud turvamees Aivar, kes tembeldati ühe arusaamatuse pärast vargaks ja vallandati. Teisena palub abi ema Sirje, kelle täiskasvanud vaimupuudega poeg on võtnud läbimõtlematult laene, mida täna enam tagasi maksta ei suuda.

LOE EDASI

“C-Komandos”: lesestunud naine võitleb kodu eest!

Carmen Pritson-Tamme uude saatesarja “C-Komando” pöördusid kaks naist. Katrin kaotas kümme aastat tagasi oma abikaasa. Ootamatult ilmus välja mehe tütar, kellest Katrinil aimugi ei olnud. Ta tahtis oma kadunud isa varast osa saada, aga see on alles jäämäe veepealne tipp... Teise murega pöördus saatemeeskonna poole Maarja, kes kahtlustab, et tema mees on temaga koos vaid füüsilise naudingu pärast.

LOE EDASI