Uudne kaaluabisaade võtab vaatluse alla populaarseimad dieedid ja üritab jälile saada, millised nendest päriselt ka toimivad.